Protupožarni aparati

Osnovna karakteristika aparata "STOP PIRO"

Aparati ''STOP-PIRO'' primjenjuju se za početno gašenje požara. Oni u sebi sadrže protupožarnu otopinu/protupožarnu smjesu (''PPO/PPSR''), koja se aktiviranjem pirotehničke smjese (eksplozijom) razbacuje po požarištu. Kod primjene ''STOP-PIRO'' aparata dobivamo tri važna osnovna efekta, prvi da kod same eksplozije dolazi do povećane potrošnje kisika u području požarišta, drugi što ''PPO/PPSR'' nakon razbacivanja po požarištu na temperaturi 3000C na više dolazi do termolize i rashlađivanje požarišta, a treće ''PPO/PPSR'' služi kao retardant na požarištu (cca.:10-15 minuta) koji onemogućava ponovno rasplamsavanje vatre. Video:
Video

Više...

 

PMA sa trenutnom aktivacijom

Svojstvo ove vrste aparata je da se oni bacaju direktno u požar te se u doticaju sa vatrom trenutno samo aktiviraju. Rade se u verzijama 1/1,5/2 i 5 litara, sa ručkom za nošenje koja omogućuje bacanje aparata u željeno područje požarišta.

Više...

 

PMA sa vremenskim aktivatorom i teleskopskom ručkom

Proizvode se sa 1l punjenja protupožarne tekućine, za potrebe osobnih vozila i kućanstva. Teleskopska ručka nam omogućuje da se aparatom može doći na sigurnu udaljenost, a da ne ugrozimo korisnika, te prije same aktivacije najbolje usmjeriti prema požarištu.

Više...

 

PMA sa vremenskim aktivatorom

Ovi aparati se nakon ručnog aktiviranja (cca. 5-6 sekundi, vrijeme od ispuštanja ručice do eksplozije),bacaju u zonu požarišta. Protupožarni mobilni aparat se sastoji od: plastične posude napunjene protupožarnom tekućinom ''PPO/PPSR'' ( od 1 ili 2 l.), pirotehničkog upaljača i vremenskog aktivatora.

Više...

 

PSA - protupožarni stabilni aparati sa termičko-optičkim dojavljivačima

Osnovna primjena ovih aparata je ta da se ovi učvrste na površinu, ovisno o konfiguraciji prostora, odnosno o lokaciji mogućeg izvora požara. Tu prvenstveno mislimo na zatvorene prostore. Veličina aparata, njihov broj kao i raspored ovise o veličini prostorije koju gasimo, njenom obliku kao i mjestu koje fokusiramo kao prioritet. PSA-protupožarni stabilni aparat ima osnovnu funkciju primjene u prostorima koji su djelomično ili potpuno van kontrolinga, tj. za koje ne postoji potreba ljudskog boravka (skladišta,trafostanica,lakirnica,tunela,hangara itd)

Više...