Ambalaža za kozmetičku industriju

Kutijice na spajanje DUOpack

Kutijice koje se mogu spajati i razdvajati da bi se u jednom pakiranju isporučila 2 različita proizvoda ili da bi se u 2 različita pakiranja isporučio 1 proizvod.

Moguće modificiranje oblika kutijica prema zahtjevima kupaca.

Proizvedeno u skladu sa nacionalnim Pravilnicima o zdravstvenoj ispravnosti, EU Direktivama i USA propisima.
Animacija

Više...