Politika upravljanja


Kako bi ostvarili našu misiju i viziju naša politika je usmjerena na ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana:

KUPCI
  • Trajno ispunjavati potrebe i očekivanja kupaca kroz kvalitetne proizvode i fleksibilnu dostavu
  • Kontinuirano uvoditi inovacije i razvijati našu paletu proizvoda
DOBAVLJAČI
  • Težiti uspostavljanju partnerskih odnosa s dobavljačima i kroz obostrano koristan odnos povećavati našu konkurentnost na tržištu
ZAPOSLENICI
  • Osigurati zapošljavanje stručnih i ambicioznih djelatnika koji će imati mogućnosti napredovati i podizati svoje kompetencije
  • Kroz primjenu sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja osigurati maksimalnu sigurnost, zaštitu zdravlja, prevenciju pojave ozljeda i profesionalnih oboljenja
DRUŠTVENA ZAJEDNICA
  • Kontinuirano se usklađivati sa svim zakonskim propisima vezanim na okoliš, sigurnost na radu ali i svim drugim propisima vezanim na naše poslovanje
  • Primjenom sustava upravljanja okolišem prevenirati onečišćenja, smanjivati negativan utjecaj na okoliš i povećavati energetsku učinkovitost
  • Aktivno se uključivati u humanitarne akcije i aktivnosti lokalne zajednice
UPRAVA
  • Kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja temeljen na zahtjevima normi ISO 9001, ISO 9004, ISO 14001, OHSAS 18001
  • Stalno pratiti promjene u okruženju, procjenjivati rizike vezane na sve aspekte poslovanja i na taj način osigurati održivi razvoj poduzeća


U Donjoj Zelini, 21.04.2011. Direktor Vladimir Kos
Direktor:
Vladimir Kos