Zaštita na radu

Zaštita na radu SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU NA RADU I ZAŠTITOM ZDRAVLJA ZAPOSLENIKA
Uz brigu o ispunjavanju zahtjeva Kupaca, temeljna odrednica našeg poslovanja je i osiguranje maksimalne sigurnosti na radu i zaštite zdravlja zaposlenika, pa se briga sigurnosti očituje u slijedećim elementima:
  • Uprava je definirala Politiku upravljanja u kojoj se između ostaloga obvezujemo brinuti o sigurnosti i zaštiti zdravlja zaposlenika te stalno poboljšavati sustav upravljanja sigurnošću na radu. Politiku upravljanja je javna i dostupna svim zainteresiranim stranama
  • Kroz Procjenu opasnosti kontinuirano procjenjujemo visinu rizika za zaposlene kod provođenja radnih aktivnosti te definiramo mjere za smanjivanje rizika
  • Kontinuirano pratimo i usklađujemo se sa zakonskom regulativom u području zaštite na radu
  • Kroz definiranje i realizaciju ciljeva i programa kontinuirano kontroliramo i smanjujemo visinu rizika za zaposlene i poboljšavamo Sustav upravljanja
  • Stalnom obukom i informiranjem svih naših djelatnika i Podizvođača održavamo svijest o važnosti poštivanja pravila zaštite na radu na najvišoj razini
  • Naše djelovanje u pogledu sigurnosti na radu i zaštite zdravlja zaposlenika je javno i otvoreni smo za komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama
  • U proizvodnim i uredskim prostorima, održavamo najviše sigurnosne standarde. Osiguravamo svu potrebnu zaštitnu opremu i kontinuirano ispitujemo strojeve sa povećanom opasnošću.
  • Stalno prepoznajemo potencijalne izvanredne situacije – moguće incidente i opasnosti za ljude i okolinu – te definiramo planove i provodimo obuku ljudi za takve situacije
  • Kroz provođenje korektivnih, posebno preventivnih aktivnosti, otklanjamo sve nesukladnosti u Sustavu i sprječavamo njihovo ponavljanje
  • Provođenjem internih audita i ocjene sustava od strane uprave osiguravamo stalan nadzor i poboljšavanje Sustava