Ekologija

Ekologija SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Uz brigu o ispunjavanju zahtjeva Kupaca, temeljna odrednica našeg poslovanja je i zaštita okoliša, pa se briga o zaštiti okoliša očituje u slijedećim elementima:
 • Uprava je definirala Politiku upravljanja u kojoj se između ostaloga obvezujemo brinuti o zaštiti okoliša, smanjivati negativan utjecaj na okoliš i trajno smanjivati potrošnju prirodnih resursa. Politiku upravljanja je javna i dostupna svim zainteresiranim stranama
 • Kroz Registar aspekata okoliša kontinuirano procjenjujemo utjecaj naših radnih aktivnosti na okoliš i definiramo mjere za smanjivanje negativnog utjecaja
 • Kontinuirano pratimo i usklađujemo se sa zakonskom regulativom u području zaštite okoliša
 • Kroz definiranje i realizaciju ciljeva i programa kontinuirano smanjujemo negativan utjecaj na okoliš i poboljšavamo Sustav upravljanja zaštite okoliša
 • Stalnom obukom i informiranjem svih naših djelatnika i Podizvođača održavamo svijest o važnosti zaštite okoliša na najvišoj razini
 • Naše djelovanje u pogledu zaštite okoliša je javno i otvoreni smo za komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama
 • U proizvodnim i uredskim prostorima, održavamo najviše ekološke standarde. Osiguravamo svu potrebnu opremu za zbrinjavanje otpada, kao i opremu za ekološke intervencije.
 • Stalno prepoznajemo potencijalne izvanredne situacije – moguće incidente u okolišu – te definiramo planove i provodimo obuku ljudi za takve situacije
 • Kontinuirano mjerimo naš utjecaj na okoliš (potrošnja resursa, otpad itd.)
 • Kroz provođenje korektivnih, posebno preventivnih aktivnosti, otklanjamo sve nesukladnosti u Sustavu i sprječavamo njihovo ponavljanje
 • Provođenjem internih audita i ocjene sustava od strane uprave osiguravamo stalan nadzor i poboljšavanje Sustava.