Sadržaj ove web lokacije  isključiva je odgovornost tvrtke   KOS-M.V.M. d.o.o.

PROŠIRENJE KAPACITETA POSTOJEĆE POSLOVNE JEDINICE KOS-M.V.M. D.O.O. INVESTICIJOM U MATERIJALNU IMOVINU

Na dan 20.09.2017. godine tvrtka KOS – M.V.M. d.o.o. u suradnji sa tvrtkom Horus Business Consulting

započela je s provedbom projekta:
'"Proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice KOS-M.V.M. d.o.o. investicijom u materijalnu imovinu"
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:

 • Cilj ovog projekta je povećanje učinkovitosti i jačanje tehnološke baze.

Specifični cilj projekta:

 • Modernizacija proizvodnje

Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta: Proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice KOS-M.V.M. d.o.o. investicijom u materijalnu imovinu
 • Trajanje: 4 mjeseci
 • Vrijednost projekta: 330.000,00 kuna
 • EU sufinanciranje: 170.000,00 kuna
 • Korisnik: KOS-M.V.M. d.o.o.

Očekivani rezultati provedbe:

 • Povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini
 • Povećanje prodajnih prihoda
 • Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala
 • Povećanje proizvodnosti rada zaposlenika
 • Povećanje proizvodih kapaciteta

SAŽETAK: Ovaj projekt se provodi u skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 „Poslovna konkurentnost“, investicijskim prioritetom 3d, specifičnim ciljem 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“

Tvrtka KOS-M.V.M. d.o.o. kroz uvođenje nove tehnologije ojačat će tržišnu poziciju. Provodit će se kroz nabavku tehnološki napredne opreme koja će ojačati i proširiti kapacitete, rezultat kojeg će biti novo zapošljavanje, rast prihoda od prodaje i rast dobiti.

Kontakt osoba:

Mario Kos; +385 1 206 5806; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; http://www.kos-mvm.hr/

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

 

Policy managament

The company KOS M.V.M. d.o.o. focuses on the development and manufacture of polymers:

OUR MISSION:

Achieve sustainable development of company focused on the maximum satisfaction and fulfillment customer expectations, employees,suppliers, social community and all other interested parties.

OUR VISION:

Be the leading company in the region for the production of new industrial equipment for distribution of gas bottles, recognized for innovation, flexibility and quality.

Read more...

 

Zaštita na radu

Zaštita na radu SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU NA RADU I ZAŠTITOM ZDRAVLJA ZAPOSLENIKA

Uz brigu o ispunjavanju zahtjeva Kupaca, temeljna odrednica našeg poslovanja je i osiguranje maksimalne sigurnosti na radu i zaštite zdravlja zaposlenika, pa se briga sigurnosti očituje u slijedećim elementima:
 • Uprava je definirala Politiku upravljanja u kojoj se između ostaloga obvezujemo brinuti o sigurnosti i zaštiti zdravlja zaposlenika te stalno poboljšavati sustav upravljanja sigurnošću na radu. Politiku upravljanja je javna i dostupna svim zainteresiranim stranama
...

Read more...

 

Ekologija

Ekologija SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Uz brigu o ispunjavanju zahtjeva Kupaca, temeljna odrednica našeg poslovanja je i zaštita okoliša, pa se briga o zaštiti okoliša očituje u slijedećim elementima:
 • Uprava je definirala Politiku upravljanja u kojoj se između ostaloga obvezujemo brinuti o zaštiti okoliša, smanjivati negativan utjecaj na okoliš i trajno smanjivati potrošnju prirodnih resursa. Politiku upravljanja je javna i dostupna svim zainteresiranim stranama
...

Read more...