Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

Zaštita na radu

Zaštita na radu SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU NA RADU I ZAŠTITOM ZDRAVLJA ZAPOSLENIKA
Uz brigu o ispunjavanju zahtjeva Kupaca, temeljna odrednica našeg poslovanja je i osiguranje maksimalne sigurnosti na radu i zaštite zdravlja zaposlenika, pa se briga sigurnosti očituje u slijedećim elementima:
  • Uprava je definirala Politiku upravljanja u kojoj se između ostaloga obvezujemo brinuti o sigurnosti i zaštiti zdravlja zaposlenika te stalno poboljšavati sustav upravljanja sigurnošću na radu. Politiku upravljanja je javna i dostupna svim zainteresiranim stranama
  • Kroz Procjenu opasnosti kontinuirano procjenjujemo visinu rizika za zaposlene kod provođenja radnih aktivnosti te definiramo mjere za smanjivanje rizika
  • Kontinuirano pratimo i usklađujemo se sa zakonskom regulativom u području zaštite na radu
  • Kroz definiranje i realizaciju ciljeva i programa kontinuirano kontroliramo i smanjujemo visinu rizika za zaposlene i poboljšavamo Sustav upravljanja
  • Stalnom obukom i informiranjem svih naših djelatnika i Podizvođača održavamo svijest o važnosti poštivanja pravila zaštite na radu na najvišoj razini
  • Naše djelovanje u pogledu sigurnosti na radu i zaštite zdravlja zaposlenika je javno i otvoreni smo za komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama
  • U proizvodnim i uredskim prostorima, održavamo najviše sigurnosne standarde. Osiguravamo svu potrebnu zaštitnu opremu i kontinuirano ispitujemo strojeve sa povećanom opasnošću.
  • Stalno prepoznajemo potencijalne izvanredne situacije – moguće incidente i opasnosti za ljude i okolinu – te definiramo planove i provodimo obuku ljudi za takve situacije
  • Kroz provođenje korektivnih, posebno preventivnih aktivnosti, otklanjamo sve nesukladnosti u Sustavu i sprječavamo njihovo ponavljanje
  • Provođenjem internih audita i ocjene sustava od strane uprave osiguravamo stalan nadzor i poboljšavanje Sustava