Sadržaj ove web lokacije  isključiva je odgovornost tvrtke   KOS-M.V.M. d.o.o.

AUTOMATIZACIJA MONTAŽE GUMENIH BRTVI NA ZAŠTITNU ČEP-MATICU PLINSKE BOCE – faza 2

S danom 20.05.2021. godine tvrtka KOS – M.V.M. d.o.o. u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu

započela je s provedbom projekta:
"Automatizacija montaže gumenih brtvi na zaštitnu čep-maticu plinske boce – faza 2"

u okviru poziva Inovacijski vaučeri za MPS-ove
(ref. oznaka KK.03.2.2.03.)

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

Opći cilj projekta:
 • Projektom je predviđen prijenos stručnog i tehničkog znanja za izradu dodatnog modula automatizirane linije za montažu gumenih brtvi na zaštitnu čep-maticu za priključni ogranak ventila plinske boce – za montažu dodatne brtve na maticu (brtva regulatora), upisivanje serijskog broja na zaštitnu čep-maticu, njihovo brojanje te usmjeravanje u završno pakovanje (vreća s 500 komada kompletiranih matica).
Specifični ciljevi projekta:
 • Realizacijom druge faze projekta automatizacije montaže gumenih brtvi na zaštitne čep-matice, optimira se proces montaže dodatne brtve u zaštitnu čep-maticu plinske boce, označavanja serijskim bojem (sljedivosti) i brojanja konačnog paketa proizvoda (paketi po 500 komada). Na taj način se povisuje učinkovitost proizvodnje, povećavaju proizvodni (montažni) kapaciteti prijavitelja i osigurava viša kvaliteta proizvoda. Kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkom organizacijom prijavitelj jača vlastiti kapacitet za daljnje istraživanje i razvoj na području automatizacija te mu se pruža podrška za razvoj i komercijalizaciju novih inovacija za potrebe ostalih procesa u svom poslovanju, prije svega za automatizaciju montaže gumenih brtvi na različitim modelima (oblicima) zaštitnih čep-matica plinske boce.

Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta:
 • Trajanje: 2 mjeseca
 • Vrijednost projekta: 106.330,00 kuna
 • EU sufinanciranje: 74.431,00 kuna
 • Korisnik: KOS-M.V.M. d.o.o.
 • Suradna institucija: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

Očekivani rezultati provedbe projekta:

 • Povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini
 • Povećanje prodajnih prihoda
 • Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala
 • Povećanje proizvodnosti rada zaposlenika
 • Povećanje proizvodnih kapaciteta
 • Stvaranje podloga za daljnji inovativni razvoj proizvodnih procesa.

SAŽETAK: Ovaj projekt se provodi zbog jačanja kapaciteta tvrtke KOS M.V.M. za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju s Fakultetom strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu (UNIZAG FSB), u svrhu razvoja dodatnog modula za ugradnju dodatne brtve u modularnom stroju za automatiziranu montažu gumenih brtvi na zaštitne čep-matice plinske boce. U tu svrhu na UNIZAG FSB načinjen je idejni projekt kao i detaljna razrada komponenata dodatnog modula stroja.

Modularni stroj za automatiziranu montažu gumene brtve na zaštitnu čep-maticu plinske boce s novim modulom za okretanje zaštitnih čep-matica

Modularni stroj za automatiziranu montažu gumene brtve na zaštitnu 
čep-maticu plinske boce s novim modulom za okretanje zaštitnih čep-matica

Tvrtka KOS-M.V.M. d.o.o. kroz uvođenje nove tehnologije ojačat će tržišnu poziciju te povećati proizvodne kapacitete. Razvoj, izrada i nabava tehnološki napredne opreme ojačati će i proširiti kapacitete, rezultat čega će biti novo zapošljavanje, rast prihoda od prodaje i rast dobiti.

Kontakt osoba:

Mario Kos; +385 1 206 5806;  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; http://www.kos-mvm.hr/

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

 


Sadržaj ove web lokacije  isključiva je odgovornost tvrtke   KOS-M.V.M. d.o.o.

AUTOMATIZACIJA MONTAŽE GUMENIH BRTVI NA ZAŠTITNU ČEP-MATICU PLINSKE BOCE

S danom 05.01.2021. godine tvrtka KOS – M.V.M. d.o.o. u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu

započela je s provedbom projekta:
'"Automatizacija montaže gumenih brtvi na zaštitnu čep-maticu plinske boce"

u okviru poziva Inovacijski vaučeri za MPS-ove

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:


 • Projektom je predviđen prijenos stručnog i tehničkog znanja za izradu automatizirane linije za montažu gumenih brtvi na zaštitnu čep-maticu za priključni ogranak ventila plinske boce, upisivanje serijskog broja na zaštitnu čep-maticu te njihovo brojanje.

Zaštita na raduSpecifični cilj projekta:

 • Realizacijom projekta optimira se proces montaže brtvi u zaštitne čep-matice, označavanja matica serijskim bojem (sljedivosti) i brojanja konačnog paketa proizvoda, povisuje se učinkovitost proizvodnje, povećavaju proizvodni (montažni) kapaciteti prijavitelja i osigurava viša kvaliteta proizvoda. Prijavitelj stvara bolje uvjete za proširivanje svojeg tržišta djelovanja. Kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkom organizacijom prijavitelj jača vlastiti kapacitet za daljnje istraživanje i razvoj na području automatizacija te mu se pruža podrška za razvoj i komercijalizaciju novih inovacija za potrebe ostalih procesa u svom poslovanju.

Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta: automatizacija montaže gumenih brtvi na zaštitu čep-maticu plinske boce
 • Trajanje: 1 mjesec
 • Vrijednost projekta: 107.120,00 kuna
 • EU sufinanciranje: 74.984,00 kuna
 • Korisnik: KOS-M.V.M. d.o.o.
 • Suradna institucija: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

Zaštita na radu Očekivani rezultati provedbe:

 

Policy managament

The company KOS M.V.M. d.o.o. focuses on the development and manufacture of polymers:

OUR MISSION:

Achieve sustainable development of company focused on the maximum satisfaction and fulfillment customer expectations, employees,suppliers, social community and all other interested parties.

OUR VISION:

Be the leading company in the region for the production of new industrial equipment for distribution of gas bottles, recognized for innovation, flexibility and quality.

Read more...

 

Zaštita na radu

Zaštita na radu SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU NA RADU I ZAŠTITOM ZDRAVLJA ZAPOSLENIKA

Uz brigu o ispunjavanju zahtjeva Kupaca, temeljna odrednica našeg poslovanja je i osiguranje maksimalne sigurnosti na radu i zaštite zdravlja zaposlenika, pa se briga sigurnosti očituje u slijedećim elementima:
 • Uprava je definirala Politiku upravljanja u kojoj se između ostaloga obvezujemo brinuti o sigurnosti i zaštiti zdravlja zaposlenika te stalno poboljšavati sustav upravljanja sigurnošću na radu. Politiku upravljanja je javna i dostupna svim zainteresiranim stranama
...

Read more...

 

Ekologija

Ekologija SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Uz brigu o ispunjavanju zahtjeva Kupaca, temeljna odrednica našeg poslovanja je i zaštita okoliša, pa se briga o zaštiti okoliša očituje u slijedećim elementima:
 • Uprava je definirala Politiku upravljanja u kojoj se između ostaloga obvezujemo brinuti o zaštiti okoliša, smanjivati negativan utjecaj na okoliš i trajno smanjivati potrošnju prirodnih resursa. Politiku upravljanja je javna i dostupna svim zainteresiranim stranama
...

Read more...